Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пустовіт Віталій Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18030 місто Черкаси вулиця Кобзарська будинок 108
4. Код за ЄДРПОУ 00447853
5. Міжміський код та телефон, факс (0472) 71- 61- 92, 71- 60- 61 71- 61- 92
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00447853.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Швець Денис Володимирович ЕА 088420
30.04.1996 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0.001159
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" від 18.04.2018 року протокол №1/2018, припинено повноваження Голови наглядової ради Швець Дениса Володимировича (паспорт серія ЕА № 088420, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 30.04.1996 року). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобранням органів управління. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,001159 % від статутного капітала товариства.На посаді перебував з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Хоменко Галина Олександрівна НЕ 654400
04.04.2012 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.001854
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" від 18.04.2018 року протокол №1/2018, припинено повноваження Члена наглядової ради Хоменко Галини Олександрівни (паспорт серії НЕ № 654400 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi, 04.04.2012 року). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобранням органів управління. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,001854 % від статутного капітала товариства.На посаді перебував з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Тютюник Роман Вікторович ЕА 531619
07.10.1998 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" від 18.04.2018 року протокол №1/2018, припинено повноваження Члена наглядової ради Тютюника Романа Вікторовича (паспорт серія ЕА №531619, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07.10.1998 року), Особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобранням органів управління товариства. Тютюник Р.В. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ" (код ЄДРПОУ - 36333282), частка у статутному капіталі товариства 83,451837%. На посаді перебував з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2018 припинено повноваження Незалежний директор - Член наглядової ради Сидорченко Роман Вікторович ЕВ 095563
31.05.2005 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" від 18.04.2018 року протокол №1/2018, припинено повноваження Незалежного директора-Члена наглядової ради Сидорченка Романа Вікторовича (паспорт серія ЕВ №095563, виданий Кіровським МВ УМВС України в Кіровоградській області, 31.05.2005 року). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобранням органів управління. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. На посаді перебував з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2018 припинено повноваження Незалежний директор - Член наглядової ради Жижа Віталій Володимирович ЕА 362448
15.11.1997 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ" від 18.04.2018 року протокол №1/2018, припинено повноваження Незалежного директора-Члена наглядової ради Жижи Віталія Володимировича (паспорт серія ЕА №362448, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 15.11.1997 року). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобранням органів управління. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. На посаді перебував з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2018 обрано Член наглядової ради Хоменко Галина Олександрівна НЕ 654400
04.04.2012 Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.001854
Зміст інформації:
У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ"від 18.04.2018 року протокол № 1/2018 обрано наглядову раду ПрАТ "ЮРІЯ" у складі 3 осіб, а саме Членом наглядової ради Хоменко Галину Олександрівну (паспорт серії НЕ № 654400 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi, 04.04.2012 року). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,001854 % від статутного капітала товариства. На посаду обрана терміном на три роки.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:провідний юрисконсульт ПАТ "ЮРІЯ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2018 обрано Незалежний директор - Член Наглядової Ради Сидорченко Роман Вікторович ЕВ 095563
31.05.2005 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ"від 18.04.2018 року протокол № 1/2018 обрано Наглядову раду ПрАТ "ЮРІЯ" у складі 3 осіб, а саме Незалежним директором-Членом наглядової ради Сидорченка Романа Вікторовича (паспорт серія ЕВ №095563, виданий Кіровським МВ УМВС України в Кіровоградській області, 31.05.2005 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. На посаду обрана терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "КІРОВОГРАД-ХЛІБ-2000". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2018 обрано Незалежний директор - Член Наглядової Ради Жижа Віталій Володимирович ЕА 362448
15.11.1997 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ"від 18.04.2018 року протокол № 1/2018 обрано Наглядову раду ПрАТ "ЮРІЯ" у складі 3 осіб, а саме Незалежним директором-Членом наглядової ради Жижу Віталія Володимировича (паспорт серія ЕА №362448, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 15.11.1997 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. На посаду обрана терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ДОСВІД". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.04.2018 обрано Голова наглядової ради-незалежний директор Жижа Віталій Володимирович ЕА 362448
15.11.1997 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЮРІЯ" від 18.04.2018 року протокол засідання Наглядової ради №2018/04/18 обрано Головою наглядової ради-незалежного директора Жижу Віталія Володимировича (паспорт серія ЕА №362448, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 15.11.1997 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. На посаду обрана терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ДОСВІД". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.