Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


01.06.2007

Постанова № 69-ЧК

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Черкаське ТУ


ПОСТАНОВА № 69-ЧК

м.Черкаси

2007-06-01

Я, Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Черкаського територіального управління ДКЦПФР Губар Алевтина Іванівна, на підставі ст.9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, у відношенні закритого акціонерного товариства, “Юрія” - Код за ЄДРПОУ 00447853 Юридична адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108 Банківські реквізити р/р 26006182820051, Черкаська філія ГРУ ЗАТ КБ “Приватбанк”, код МФО 354347

ВСТАНОВИВ:

ЗАТ “Юрія” подало до Черкаського територіального управління ДКЦПФР інформацію (вхідний №20 від 28.04.2007) про зміни в персональному складі посадових осіб (далі по тесту – особлива інформація). Згідно ч. 3 ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” особлива інформація про емітента “оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної ради, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”. Пунктом 1.1 Положення про офіційні друковані видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.04.2007 №88, офіційні друковані видання Комісії - друковані видання (газети, журнали, відомості, збірники, бюлетені, інформаційні листи, вісники тощо), засновником (співзасновником) яких є Комісія, започатковані для інформування широкого кола громадськості про діяльність Комісії, у тому числі про нормативно-правові акти щодо розвитку фондового ринку, а також публікації обов`язкової інформації учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства. На підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.02.2007 N 327 «Щодо виходу зі складу співзасновників газети «Вісник. Цінні папери», газета «Вісник. Цінні папери» з 01.04.2007, втратила статус офіційного друкованого видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В особливій інформації вказано джерело опублікування – газета “Вісник. Цінні папери” №91-92 від 25.04.2007, яка з 01.04.2007 р. не має статусу офіційного друкованого видання ДКЦПФР. Таким чином, ЗАТ “Юрія” опублікувавши особливу інформацію у виданні, яке не має статусу офіційного друкованого видання ДКЦПФР, порушило вимоги ч.3 ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”. ЗАТ “Юрія” в Черкаському територіальному управлінні ДКЦПФР представляє Хоменко Галина Олександрівна за довіреністю генерального директора Старікової Н.В. від 02.01.2007 №3. За письмовим клопотанням представника ЗАТ “Юрія” (лист вхід. №607 від 01.06.20007) розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувається одразу після складення акта №69-ЧК про правопорушення на ринку цінних паперів 01.06.2007. Обставиною, що пом’якшує відповідальність є те, що факт правопорушення у відношенні товариства встановлюється вперше. Обставин, які обтяжують відповідальність на момент розгляду справи не виявлено. Враховуючи вищевикладене, на підставі ч.5 ст.8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”,

ПОСТАНОВИВ:

1. Винести закритому акціонерному товариству “Юрія” (код ЄДРПОУ 00447853) попередження за порушення вимог законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. 3. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.