Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00447853
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 14/07/2005
Дата публікації 15/07/2005
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "ЮРIЯ"
Юридична адреса* 18030, м.Черкаси, вул. Вербовецького, 108
Керівник* Старiкова Наталiя Володимирiвна - Генеральний директор
Контактна особа* Хоменко Галина Олександрiвна - юрисконсульт. Тел: (0472) 43-64-67
E-mail* -
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00447853 14/07/2005 0 член Дирекцiї Вавiлонська Зоя Василiвна 0 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 1 член Дирекцiї Ведернiкова Наталiя Олександрiвна 0 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 0 Генеральний директор Носков Андрiй Андрiйович 0.001 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 1 Генеральний директор Старiкова Наталiя Володимирiвна 0.01 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 1 член Дирекцiї Ведернiкова Наталiя Олександрiвна 0 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 0 Генеральний директор Носков Андрiй Андрiйович 0.001 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 1 Генеральний директор Старiкова Наталiя Володимирiвна 0.01 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 0 член Дирекцiї Вавiлонська Зоя Василiвна 0 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 1 член Дирекцiї Ведернiкова Наталiя Олександрiвна 0 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 0 Генеральний директор Носков Андрiй Андрiйович 0.001 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 1 Генеральний директор Старiкова Наталiя Володимирiвна 0.01 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 0 член Дирекцiї Вавiлонська Зоя Василiвна 0 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 1 член Дирекцiї Ведернiкова Наталiя Олександрiвна 0 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 0 Генеральний директор Носков Андрiй Андрiйович 0.001 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 1 Генеральний директор Старiкова Наталiя Володимирiвна 0.01 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
00447853 14/07/2005 0 член Дирекцiї Вавiлонська Зоя Василiвна 0 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерв, протокол №14 вiд 14.07.2005
Вказанi особи не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини