Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.04.2008
Дата публікації 18.04.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, м.Черкаси, вул. Вербовецького,108
Керівник* Старікова Наталія Володимирівна - Генеральний директор. Тел: 0472435345
E-mail* 00447853@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД 17.04.2008р., ПРОТОКОЛ № 17ПРИЗНАЧЕНО:
- члена наглядової ради Залізняк Ірину Борисівну (паспорт НЕ № 422239, виданий Придніпровським РВУМВСУ в м. Черкаси, 11.11.2005р.), володіє часткою в статутному капіталі 0,0005%. Попередньо обіймала посади бухгалтера ЗАТ “Юрія”, заступника головного бухгалтера ЗАТ “Юрія”. Обрана до наступного переобрання. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- члена дирекції Романчук В‘ячеслава Володимировича (паспорт НС № 029751, виданий Придніпровським РВУМВС України в м. Черкаси, 19.12.1995р.), не володіє часткою в статутному капіталі. Попередньо обіймав посади економіста кредитного відділу ТОВ “СВАН-1”, заступника начальника кредитного відділу ТОВ “СВАН-1”, провідного спеціаліста АКБ “Укрсоцбанк”, провідного економіста ЧЦВ “Промінвестбанк”. Обраний до наступного переобрання. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Старікова Наталія Володимирівна