Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.07.2017
Дата публікації 16.06.2017 14:40:20
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Кобзарська, будинок 108
Керівник* Пустовiт Вiталiй Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0472-71-61-92
E-mail* 00447853@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ: 00447853

місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська(Вербовецького), будинок 108, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які у відповідності до інтересів Товариства скликаються в порядку передбаченому п.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства". Збори відбудуться "04" липня 2017 року о 15:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзарська (Вербовецького), будинок 108 в приміщенні відділу кадрів (перший поверх адмінбудівлі, кімната №1).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься "04" липня 2017 року з 14:10 год. до 14:50 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: "27" червня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

3. Про затвердження договорів укладених  ПАТ "ЮРІЯ" з ПАТ "СБЕРБАНК" у 2013-2016 році.

4. Про звернення до фінансових поручителів з проханням щодо внесення змін до Договорів поруки, що  укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" в якості забезпечення зобов'язань ПАТ "ЮРІЯ" (код ЄДРПОУ 00447853) за Договорами про відкриття кредитних ліній №79-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013р., №80-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013р. у зв’язку зі змінами умов фінансування.

5. Про розгляд звернення ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код ЄДРПОУ 00447729) щодо внесення змін до Договору поруки, що  укладений між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код ЄДРПОУ 00447729) за Договором про відкриття кредитної лінії №10-В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року.

6. Про необхідність надання повноважень Директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.

7. Про внесення змін до Договорів поруки, застави, іпотечних договорів, які укладені в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (код ЄДРПОУ 00447729) між Товариством та Банком, за Договором про відкриття кредитної лінії №10-В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року,  у зв’язку із змінами умов кредитування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів: http://00447853.smida.gou.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: Черкаська  область, м.Черкаси, Кобзарська (Вербовецького), 108 (кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміністративної будівлі) у робочі дні у робочий час, а також в день Зборів в місці проведення Зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є  генеральний директор ПАТ "ЮРІЯ" Пустовіт Віталій Миколайович.

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах.

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано 16.06.2017 року № 112 (2617) в газеті Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пустовiт Вiталiй Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.06.2017
(дата)