Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.01.2016
Дата публікації 25.12.2015 11:23:10
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВЕЦЬКОГО, будинок 108
Керівник* Пустовiт Вiталiй Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0472-71-60-61
E-mail* 00447853@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ» (код ЄДРПОУ:00447853) місцезнаходження якого: м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «11» січня 2016 року о 17:00 годині за адресою місця знаходження товариства в приміщенні актового залу (другий поверх будівлі мехмайстерні). Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «11» січня 2016 року з 16:10 до 16:50 години за місцем проведення зборів. Позачергові збори акціонерів скликаються на вимогу виконавчого органу із-за змін умов кредитування. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту. 2. Внесення змін до діючих умов кредитування, згідно укладеного з ПАТ «СБЕРБАНК» до договору про відкриття кредитної лінії №79-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013 р. та згідно договору про відкриття кредитної лінії №80-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду змін умов кредитування ПАТ «СБЕРБАНК» за договорами №79-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013 р., №80-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013 р. 3. Звернення до фінансових поручителів з проханням погодити внесення змін до діючих умов кредитування Товариства та підписати відповідні зміни до договорів та договори. 4. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Пустовіту Віталію Миколайовичу на підписання договорів про внесення змін до кредитних договорів, договору застави, договору іпотеки, договору поруки та інших документів, пов’язаних з підписанням зазначених договорів. 5. Про необхідність погодження проектів договорів про внесення змін до Кредитного договору, договору застави, договору іпотеки, договору поруки. Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України. З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 8:30 години до 16:30 години ( перерва з 12.30 до 13.30) за адресою: м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108 ( кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміністративної будівлі), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» Пустовіт Віталій Миколайович. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах «31» грудня 2015 року (на 24 годину). Відповідно до пункту 5, статті 47, ЗУ «Про акціонерні товариства» пропозиції до порядку денного акціонерами не вносяться. Довідки за телефоном: (0472) 71-60-61. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 242 (4286) від 25.12.2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пустовiт Вiталiй Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.12.2015
(дата)