Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.06.2015
Дата публікації 22.05.2015 10:05:37
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВЕЦЬКОГО, будинок 108
Керівник* КАШКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ - Генеральний директор. Тел: 0472-71-60-61
E-mail* 00447853@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ» (далі - Товариство) (код ЄДРПОУ: 00447853) місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, вулиця Вербовецького, будинок 108, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «10» червня 2015 року о 15:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18030, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, вулиця Вербовецького, будинок 108 в приміщенні відділу кадрів (перший поверх адмінбудівлі, кімната №1). Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» червня 2015 року з 14:10 год. до 14:50 год. за місцем проведення зборів. Позачергові збори акціонерів скликаються на вимогу виконавчого органу із-за змін умов кредитування АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» по договорам №79-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013р і №80-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013р. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04 червня 2015 року. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту. 2. Внесення змін до діючих умов кредитування, згідно укладеного з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (далі – Банк) договору про відкриття кредитної лінії №79-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013р. в частині зміни виду, валюти кредитної лінії, процентної ставки та графіку погашення кредиту та згідно договору про відкриття кредитної лінії №80-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013р. в частині зміни виду, валюти кредитної лінії, процентної ставки, подовжити строк дії траншів до 20.05.2016г. та змінити графік погашення кредиту. 3.Звернення до фінансових поручителів Дочірнього підприємства «Юрія-2» Публічного акціонерного товариства «Юрія» (код ЄДРПОУ 24410808), Дочірнього підприємства «Юрія-Транс» Публічного акціонерного товариства «Юрія» (код ЄДРПОУ 30238917), Публічного акціонерного товариства «Первомайський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 30238917), Табалова Сергія Олександровича (ІНН 3120818896), Табалової Людмили Анатоліївни (ІНН 2035911743) з проханням погодити внесення змін до діючих умов кредитування Товариства та підписати відповідні зміни до договорів поруки. 4.Розгляд звернення Приватного акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 00447729) до Товариства щодо погодження змін умов кредитування по зобов’язаннях Приватного акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 00447729) перед АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ». 5.Надання повноважень Генеральному директору Товариства Кашко Олегу Миколайовичу на підписання договорів про внесення змін до кредитних договорів, договору застави, договору іпотеки, договору поруки та інших документів, пов‘язаних з підписанням зазначених договорів. 6. Про погодження проектів договорів про внесення змін до договору про відкриття кредитної лінії №79-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013р., договору про внесення змін до договору про відкриття кредитної лінії №80-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013р., договору про внесення до договору застави від 28.05.2013р., договору про внесення до іпотечного договору від 30.05.2013 р. за реєстровим №1694. Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 8:30 год. до 16:30 год. ( перерва з 12:30 до 13:30) за адресою: м.Черкаси, вул.Вербовецького, 108 ( кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміністративної будівлі), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» Кашко Олег Миколайович. Генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» О.М.Кашко Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 91 (4135) від 22.05.2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор КАШКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.05.2015
(дата)