Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.11.2014
Дата публікації 20.11.2014 16:15:57
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* 18030, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВЕЦЬКОГО, будинок 108
Керівник* КАШКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ - Генеральний директор. Тел: 0472-71-60-61
E-mail* 00447853@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ»
(код ЄДРПОУ:00447853)
місцезнаходження якого: м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «05» грудня 2014 року о 17:00 годині за адресою місця знаходження товариства в приміщенні актового залу (другий поверх будівлі мехмайстерні).
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «05» грудня 2014 року з 16:10 до 16:50 години за місцем проведення зборів. Позачергові збори акціонерів скликаються на вимогу виконавчого органу із-за змін умов кредитування ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» по договору № 79-В/13/35/Ю0/КЛ від 22.05.2013 р.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд змін умов кредитування ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» по договору
№ 79-В/13/35/Ю0/КЛ від 22.05.2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду змін умов кредитування ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ » по договору № 79-В/13/35/Ю0/КЛ від 22.05.2013р.
3. Розгляд звернення до ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ » щодо змін умов надання банківських гарантій по договору №92-Н/13/35/Ю0/0 від 27.12.2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звернення до ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» щодо зміни умов надання банківських гарантій по договору №92-Н/13/35/Ю0/0 від 27.12.2013р.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 8:30 години до 16:30 години ( перерва з 12.30 до 13.30) за адресою: м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108 ( кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміністративної будівлі), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» Кашко Олег Миколайович.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «01» грудня 2014 року (на 24 годину).
Відповідно до пункту 5, статті 47, ЗУ «Про акціонерні товариства» пропозиції до порядку денного акціонерами не вносяться.
Довідки за телефоном: (0472) 71-60-61.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 220 (4017) від 20 листопада 2014 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор КАШКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.11.2014
(дата)