Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.04.2013
Дата публікації 22.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* вулиця Вербовецького, будинок 108, місто Черкаси, 18030
Керівник* Кашко Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0472435345
E-mail* 00447853@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство "ЮРІЯ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство "ЮРІЯ"
Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00447853
Місцезнаходження емітента: вулиця Вербовецького, будинок 108, місто Черкаси, 18030
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0472) 43-53-45, факс 43-53-45
Електронна поштова адреса емітента: 00447853@icu.net.ua; yurist@yuriya.ck.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http:// 004478.53.smida.gou.ua
Регіон емітента: 7110136400
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2013 року (протокол №22 від 19.04.2013 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, звільнено:
1. Голову Наглядової Ради Цьому Світлану Вікторівну (паспорт серії ЕА №013426, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 23 серпня 1995 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. На посаді перебувала з 14 квітня 2011 року по 19 квітня 2013 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має.
2. Члена Наглядової Ради Черненка Віктора Григоровича (паспорт серії ЕА №533063, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 24 листопада 1998 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. На посаді перебував з 14 квітня 2011 року по 19 квітня 2013 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2013 року (протокол №22 від 19.04.2013 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, обрані:
1. Член Наглядової Ради Цьома Світлана Вікторівна (паспорт серії ЕА №013426, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 23 серпня 1995 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: інспектор з кадрів ТОВ «Формула ТТГ» ЛТД. На посаду обрана терміном на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має.
2. Член Наглядової Ради Черненко Віктор Григорович (паспорт серії ЕА №533063, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 24 листопада 1998 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: технічний директор ПАТ «ЮРІЯ», директор ТОВ «МК «Волошкове поле». На посаду обраний терміном на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має.
3. Член Наглядової Ради Табалова Людмила Анатоліївна (паспорт серії ЕА №899741, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 08 січня 2002 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: головний маркетолог ПАТ «Кіровоградський хлібозавод». На посаду обрана терміном на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням Наглядової ради від 19 квітня 2013 року (протокол №2013/04/19 від 19.04.2013 року) головою Наглядової ради обрано:
Цьому Світлану Вікторівну (паспорт серії ЕА №013426, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 23 серпня 1995 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: інспектор з кадрів ТОВ «Формула ТТГ» ЛТД. На посаду обрана терміном на три роки.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Кашко Олег Миколайович