Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 13.11.2012
Дата публікації 26.11.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРІЯ"
Юридична адреса* вулиця Вербовецького, будинок 108, місто Черкаси, 18030
Керівник* Кашко Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0472435345
E-mail* 00447853@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЮРІЯ» Протокол від 13 листопада 2012 року задоволено заяву Члена Наглядової Ради ПАТ «ЮРІЯ» Табалова Андрія Олександровича (паспорт серії ЕВ № 141219, виданий Ленинським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй області 20.10.2006р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0023%, про дострокове припинення його повноважень за його бажанням згідно заяви від 29.10.2012р. Посадова особа перебувала на посаді з 21.04.2009року по 13.11.2012 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Наглядової ради буде обраний на наступних зборах акціонерів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Кашко Олег Миколайович